top of page

"אלכס אנסקי קורא מתוך "אשה ושמה בושה 

1)

http://www.youtube.com/watch?v=K_Uz7tUFhmE&feature=youtu.be

 

2)

http://www.youtube.com/watch?v=5TeN-DtypcA&feature=youtu.be

המירוץ אחר התרופה שתציל את הבן שלי
 

http://www.haaretz.co.il/magazine/1.1704061

תקשורת ועתונות

דן אלמגור \ מתוך המבוא לספר

"כל חיי חיפשתי בצימאון טורים ‏רעננים של כותבים חדשים, מבריקים, אמיצים, שיהיו ראויים להמשיך את המסורת האלתרמנית ‏שהערצתי.  - - -  ואז, יום אחד, - - -
נקלעו לידי כמה שירים סאטיריים שנכתבו בידי אפרת שטרן. לא ‏ידעתי מיהי, אבל הוקסמתי מיד מן הברק, המוזיקליות, הסרקאזם המושחז, חדוּת המבט והסגנון ‏האינטליגנטי, החריף והקולח; בקיצור: כל מה שחלמתי, במשך שנים,
אך הפעם – בזכותה של כותבת ‏מבריקה ומוכשרת כשֵד."

youtube - על המחלה

 

 

                                         כדי לראות, לחץ על סמל ה    יו-טוב

מכתב תודה

                                         כדי לראות לחץ על התמונה

עוזרים לעודד
 

http://www.youtube.com/watch?v=3VUNnD3Hm6o

"אלכס אנסקי קורא מתוך "אשה ושמה בושה 

1)

http://www.youtube.com/watch?v=K_Uz7tUFhmE&feature=youtu.be

 

2)

http://www.youtube.com/watch?v=5TeN-DtypcA&feature=youtu.be

bottom of page